logo EU a MPO

Výměna strojního vybavení za účelem dosažení energetické úspory ve společnosti "FORMEL" spol. s r.o.

Naše společnost realizuje projekt „Výměna strojního vybavení za účelem dosažení energetické úspory ve společnosti "FORMEL" spol. s r. o.“, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu žadatele, čehož se dosáhne výměnou manipulačních strojů, konkrétně kolového nakladače a vysokozdvižného vozíku. Prostřednictvím projektu dojde k pořízení nových energeticky úspornějších a efektivnějších manipulátorů.